Vietnamese English

 

Hiệp hội Vận tải Hàng hóa thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 24/08/1998 theo Quyết định số 157/98/QĐ-TC ngày 24/08/1998 của Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam, là tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động theo Nghị định 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ “quy định về tổ chức hoạt động và quản lý Hiệp hội”; quy tụ các doanh nghiệp vận tải hàng hóa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Từ ngày thành lập đến nay Hiệp hội luôn cố gắng duy trì và phát triển tổ chức không ngừng lớn mạnh, phát triển tập hợp thêm nhiều Doanh nghiệp hội viên; đóng vai trò chủ lực trong kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hoá cho thành phố và các tỉnh lân cận; các hoạt động chuyên môn của Hiệp hội ngày càng đa dạng, phong phú đi vào chiều sâu theo đúng vai trò chức năng của Hiệp hội; đã phát huy được vai trò đại diện, cầu nối giữa các Doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước trong việc đóng góp ý kiến phổ biến, hướng dẫn và vận động chấp hành các qui định của pháp luật; luôn đồng hành liên kết và hỗ trợ Doanh nghiệp Hội viên trong các hoạt động sản xuất kinh doanh được cộng đồng doanh nghiệp tin cậy, được cơ quan nhà nước ghi nhận và đánh giá tích cực góp phần đáng kể trong việc xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh thành một trung tâm kinh tế lớn của cả nước.