Vietnamese English
 • Giới thiệu Hiệp hội
  Giới thiệu Hiệp hội

  Hiệp hội Vận tải Hàng hóa thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 24/08/1998 theo Quyết định số 157/98/QĐ-TC ngày 24/08/1998 của Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam, là tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động theo Nghị định 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ “quy định về tổ chức hoạt động và quản lý Hiệp hội”; quy tụ các doanh nghiệp vận tải hàng hóa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.Từ ngày thành lập đến nay Hiệp hội luôn ...

 • CƠ CẤU TỔ CHỨC
  CƠ CẤU TỔ CHỨC

 • ĐƠN ĐĂNG KÝ - GIA NHẬP HIỆP HỘI
  ĐƠN ĐĂNG KÝ - GIA NHẬP HIỆP HỘI

  Bấm để tải Đơn đăng ký xin gia nhập Hiệp hội vận tải hàng hóa TP.Hồ Chí Minh ⇒ http://hiephoivantaihanghoahcm.vn/resources/files/Đơn đăng ký tham gia Hiệp hội(2).docx

 • ĐIỀU LỆ - HIỆP HỘI VẬN TẢI HÀNG HÓA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  ĐIỀU LỆ - HIỆP HỘI VẬN TẢI HÀNG HÓA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Điều lệ Hiệp hội vận tải hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh, bấm tải về để xem chi tiết. ⇒http://hiephoivantaihanghoahcm.vn/resources/files/Điều lệ Hiệp hội vận tải hàng hóa TP_HCM.PDF