Vietnamese English

 

Vừa qua, Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi họp Thường trực Chính phủ  yêu cầu Bộ Giao thông vận tải khẩn trương nghiên cứu, rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Sau đó Bộ Giao thông vận tải sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 22/12/2019, trong đó tập trung rà soát, làm rõ hơn các nội dung liên quan đến đơn vị cung cấp dịch vụ nền tảng trong hoạt động kinh doanh vận tải, đảm bảo chặt chẽ về pháp lý. 

Thủ tướng Chính phủ giao cho Văn phòng Chính phủ cùng với Bộ Giao thông vận tải sẽ hoàn chỉnh lại dự thảo Nghị định, báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng xem xét, cho ý kiến để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trước ngày 30/12/2019.

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan: Công an, Thông tin và Truyền thông, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các cơ quan có liên quan tổ chức họp báo để thông tin, tuyên truyền đầy đủ, minh bạch các nội dung của Nghị định này, sau khi Nghị định được ban hành.

                                   Theo Cục Đăng Kiểm Việt Nam

 
  Tin liên quan