Vietnamese English

 

Đại hội thành lập Hiệp hội vận tải hàng hóa Tp.Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025được tổ chức vào lúc 14 giờ chiều ngày 29/10/2020 tại Trung tâm Hội nghị Queen Plaza Kỳ Hòa số 16A đường Lê Hồng Phong, phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Đến tham dự đại hội với hơn 150 đại biểu gồm các vị khách mời đại diện cho các cơ quan Lãnh đạo Trung ương, Lãnh đạo Thành phố, Hiệp hội vận tải thành phố , Hiệp hội các tỉnh bạn và hơn 90 hội viên Hiệp hội vận tải hàng hóa Tp.HCM tham dự.

 

  Hiệp hội vận tải hàng hóa thành phố Hồ Chí Minh đã được thành lập từ năm 1998, trực thuộc Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam. Quá trình hoạt động của Hiệp hội đã hoàn thành tốt vai trò của mình, được Hội viên tin cậy và các cơ quan quản lý Nhà nước Trung ương và Thành phố đánh giá cao. Tuy vậy, căn cứ theo Nghị định 45/2010 của Chính phủ ban hành “Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội” thì thẩm quyền thành lập, phê duyệt điều lệ Hội được giao cho cơ quan quản lý Nhà nước là Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh, không quy định Hội có thẩm quyền thành lập Hội.

     Tuân thủ theo quy định của pháp luật, Hiệp hội đã tiến hành giải thể và thành lập Ban Vận động thành lập Hiệp hội gồm các thành viên trong Ban Thường vụ và các chi hội trưởng của Hiệp hội vận tải hàng hóa trước đây để thực hiện các thủ tục theo quy định trình UBND.TP.

     Ngày 28 tháng 8 năm 2020 UBND.TP đã có quyết định số 3146/QĐ-UBND “Về việc cho phép thành lập Hiệp hội Vận tải hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh”. Sau đó, ngày 29/10/2020 Hiệp hội vận tải hàng hóa TP.HCM đã tổ chức đại hội thành công tốt đẹp, với sự tham gia của đông đảo các đại biểu khách mời và Hội viên. Tại Đại hội đã thông qua Điều lệ Hiệp hội gồm có 8 Chương và 26 Điều; Phương hướng hoạt động trong 5 năm tới của Hiệp hội bao gồm 7 nội dung chủ yếu nhằm hướng tới một Hiệp hội phát triển vững mạnh; Bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ I (2020-2025) gồm 21 thành viên, Ban Kiểm tra  nhiệm kỳ I (2020-2025)  gồm 3 thành viên. Sau đó Ban Chấp hành đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 8 thành viên, bầu ông Bùi Văn Quản làm Chủ tịch Hiệp hội. Ban Kiểm tra do ông Lâm Đại Vinh làm Trưởng ban.

     Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ của các cơ quan quản lý Nhà nước của Trung ương và Thành phố, các Hiệp hội bạn, sự đồng tình ủng hộ của các doanh nghiệp trong thời gian tiếp theo để đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của các Doanh nghiệp hội viên, xây dựng Hiệp hội phát triển vững mạnh, góp phần vào sự phát triển chung của Thành phố.

    

 
  Tin liên quan