Vietnamese English

 

Vào ngày 31 tháng12 năm 2020, Hiệp hội vận tải hàng hóa thành phố Hồ Chí Minh có nhận được công văn số 15761 từ Sở Giao thông vận tải về việc không tổ chức vận chuyển người nước ngoài nhập cảnh trái phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, toàn văn Công văn của Sở Giao thông:

"Thời gian qua, trên các phương tiện truyền thông đại chúng có phản ánh thông tin về các đối tượng tổ chức nhập cảnh nước ngoài trái phép vào Việt Nam bằng đường bộ,… ảnh hưởng đến công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Để phòng ngừa, phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam lưu trú trên địa bàn Thành phố; đồng thời tiếp tục chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện như sau:

1. Thực hiện nghiêm các nội dung yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về việc không tổ chức vận chuyển người nước ngoài nhập cảnh trái phép trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó chú trọng:

- Tăng cường công tác tuyên truyền đến các chủ phương tiện, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe (nếu có) và tổ chức cam kết không vận chuyển người nước ngoài nhập cảnh trái phép trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thông tin kịp thời đến cơ quan chức năng (địa phương, đơn vị quản lý bến xe khách,…) khi có trường hợp chở người nước ngoài nhập cảnh trái phép trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa phương để kịp thời xử lý các trường hợp vận chuyển người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

- Phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường công tác rà soát, kiểm tra phương tiện vận chuyển đường dài; đặc biệt các xe vận chuyển hành khách từ phía Bắc và các tỉnh thuộc khu vực biên giới phía Nam, miền Trung vào Thành phố Hồ Chí Minh để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

2. Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện hoặc khi có yêu cầu đột xuất.

Sở Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp và khẩn trương triển khai thực hiện./."

 

 

 
  Tin liên quan