Vietnamese English

 

Về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng

    Vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

    Thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng là hình thức thu phí không cần phải dừng lại khi tới trạm thu phí để trả phí. Quá trình tính toán phí dịch vụ sử dụng đường bộ được thực hiện tự động theo hình thức điện tử không dừng.

Ảnh minh họa

    Theo tinh thần của quyết định việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng nhằm đảm bảo các nguyên tắc: Tăng cường hiệu quả, minh bạch, hiện đại hóa; Đảm bảo quyền thu phí của nhà đầu tư theo hợp đồng dự án đã được ký kết với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; bảo đảm yêu cầu về kết nối liên thông giữa các hệ thống thu phí, mỗi phương tiện chỉ dán 01 thẻ đầu cuối để sử dụng tại tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc; Việc quản lý, vận hành và công tác thu phí do một đơn vị thực hiện,…

    Nêu rõ các bước để thực hiện thu phí điện tử không dừng như sau: Chủ phương tiện cần tiến hành gắn thẻ đầu cuối cho phương tiện giao thông đường bộ tại các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới, các đại lý do nhà cung cấp dịch vụ thu phí ủy quyền. Nhà cung cấp dịch vụ thu phí mở tài khoản thu phí cho chủ phương tiện trên hệ thống thu phí điện tử không dừng ngay lần đầu gắn thẻ đầu cuối. Mỗi tài khoản có thể sử dụng để chi trả cho nhiều phương tiện giao thông đường bộ, mỗi phương tiện chỉ được nhận chi trả từ một tài khoản thu phí. Tiếp đó, chủ phương tiện nộp tiền vào tài khoản thu phí (thông qua các hình thức nộp trực tiếp, liên thông tài khoản ngân hàng và các hình thức khác). Khi phương tiện đi qua các trạm thu phí sẽ không cần phải dừng để thực hiện đóng phí, hệ thống sẽ tự động trừ phí dịch vụ qua tài khoản ngân hàng đăng ký cho thẻ đầu cuối trên phương tiện.

    Để đẩy nhanh tiến độ triển khai đề án thu phí điện tử không dừng, vào ngày 7/10/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 39/CT-TTg. Trong đó nêu rõ, việc triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng để thay thế cho phương thức thu phí thủ công, một dừng được Chính phủ xác định là nhiệm vụ bắt buộc, nhằm minh bạch cho hoạt động thu phí, văn minh, thuận tiện cho người tham gia giao thông, tiết kiệm chi phí xã hội.

    Để hoàn thành đúng tiến độ, tháo gỡ được các khó khăn vướng mắc, áp dụng tốt đề án thu phí điện tử không dừng này. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan như: Bộ Giao thông vận tải; Bộ Công an, Bộ quốc phòng; Bộ Tài chính; Bộ thông tin và Truyền thông; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Nhà cung cấp dịch vụ thu phí; Nhà đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các đoàn thể chính trị - xã hội; Hiệp hội vận tải Ô tô Việt Nam với chức năng và nhiệm vụ của mình, phối hợp với nhau nhằm thực hiện đúng các yêu cầu đề ra trong chỉ thị. Bên cạnh đó chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện phải tuân thủ quy định về thu phí điện tử không dừng và tích cực hợp tác với lực lượng chức năng – các đơn vị có liên quan; không gây rối, cản trở hoạt động thu phí, trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

    Tiến độ thực hiện đối với các trạm thu phí chưa lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 phải hoàn thành theo quy định của Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg.

 

 

 
  Tin liên quan