Vietnamese English

Xem danh sách tin đăng bởi Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam

 • Logo

 • Thông tin đăng ký

  Email
  casumina@casumina.com.vn
  Họ tên
  Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam
  Điện thoại
  Địa chỉ
 • Thông tin công ty

  Tên công ty
  Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam
  Địa chỉ
  Số 146 Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, TP.HCM
  Giám đốc
  Ông Nguyễn Minh Thiện
  Mã số thuế
  Điện thoại
  Fax
  Số giấy phép kinh doanh
 • Giới thiệu