Vietnamese English

Xem danh sách tin đăng bởi Công ty TNHH Trưởng Thanh

 • Logo

 • Thông tin đăng ký

  Email
  truonglq@truongthanhcontainer.com.vn
  Họ tên
  Công ty TNHH Trưởng Thanh
  Điện thoại
  Địa chỉ
 • Thông tin công ty

  Tên công ty
  Công ty TNHH Trưởng Thanh
  Địa chỉ
  Số 39/2 Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM
  Giám đốc
  Ông Lê Quang Trưởng
  Mã số thuế
  Điện thoại
  Fax
  Số giấy phép kinh doanh
 • Giới thiệu